Projektorių nuoma

Jūsų patogumui

Nuomos sąlygos

Įmonėms

Sudarome paslaugos teikimo sutartį, išrašome sąskaitas. Juridinių asmenų atstovams, atsiimantiems įrangą, būtina pateikti darbo pažymėjimą arba įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Fiziniams asmenis

Sudarome paslaugos teikimo sutartį. Nuomos sutarčiai sudaryti reikalingi identifikaciniai kliento duomenys, juos patvirtinantys dokumentai: pasas, tapatybės kortelė arba naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas.